Hliněné přípravky II

10.01.2012 21:06

Glazura na část keramických výrobků určených na pedig.